Bezpieczne zdjęcia


Karty pamięci są stosunkowo bezpiecznymi nośnikami danych do czasowego przechowywania zdjęć (Do długotrwałego stosuje się płyty CD/DVD lub dyski twarde). Pomijając możliwość mechanicznego uszkodzenia karty, które zawsze może się zdarzyć istnieje jeszcze możliwość powstania błędów. Przypadki takie zdarzają się najczęściej na kartach, które nie były formatowane przez długi czas. Zdjęcia były zapisywane i usuwane wielokrotnie natomiast nie było wykonane formatowanie karty.

Prawidłowe użytkowanie karty pamięci:

- Kartę pamięci należy co jakiś czas formatować (można to robić nawet po każdym przegraniu zdjęć)

- W przypadku pojawienia się błędów lub znacznego obniżenia prędkości zapisu lub odczytu należy zrobić pełne formatowanie nośnika.

- Nową kartę (lub taką, która wcześniej była używana w innym aparacie) najlepiej sformatować w aparacie, w którym będzie używana.

Karta pamieci