Plan totalny w fotografii


Plan totalny jest najszerszym planem pokazującym pełną scenę lub dużą przestrzeń gdzie ludzie są słabo rozpoznawalni. Przy pomocy tego rodzaju kadru możemy pokazać ogólną scenerię, dzięki czemu odbiorca ma ogólne rozeznanie i obiektywny widok danego miejsca.

plan totalny

Przykład zdjęcia o bardzo szerokim planie