Jak używać światłomierza


Światłomierz jest to urządzenie pozwalające na zmierzenie światła i dobranie odpowiednich wartości ekspozycji. Najczęściej początkujący fotograficy korzystają w każdej sytuacji ze światłomierza wbudowanego w aparacie, który w zależności od klasy aparatu może sprawdzać się w różny sposób. Mierzy on jednak zawsze światło, które wpada przez obiektyw. Fotografowanie w niektórych przypadkach wymaga użycia światłomierza zewnętrznego np. gdy używamy starego aparatu, nieposiadającego światłomierza lub gdy chcemy zmierzyć światło z kilku stron sceny (w studiu fotograficznym popularne jest mierzenie światła na każdą lampę osobno i na tej podstawie określanie ekspozycji).

Światłomierze ze względu na możliwości mierzenia światła możemy podzielić na dwa typy:

- światłomierze mierzące światło ciągłe

- światłomierze mierzące światło ciągłe i błyskowe.

Oczywistym jest, iż światłomierze z drugiej grupy są znacznie droższe i mają podłączenie na kabel synchronizacyjny i wyzwalacz błysku. Skupimy się jednak na światłomierzach mierzących światło ciągłe. Początkowo można zacząć korzystając z popularnego starego światłomierza Leningrad.

Mierzenie światła odbitego

Światło odbite mierzy się kierując światłomierz w stronę obiektu fotografowanego. Nowsze światłomierze posiadają wizjer, przez który można precyzyjnie określić punkt pomiaru.

Mierzenie światła padającego

Mierzenie światła padającego wykonuje się umieszczając światłomierz tuż przed obiektem fotografowanym w stronę źródła światła. W nowszych światłomierzach używa się do tego celu tzw. kopułki, starsze wymagają założenia specjalnej nasadki zmniejszającej ilość światła.

Światłomierz Leningrad

Światłomierz Leningrad