Rozdzielczość obiektywu


Zdolność rozdzielcza obiektywu jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym bezpośrednio na jakość wykonywanych zdjęć. Powszechnie uważa się rozdzielczość matrycy za główny wyznacznik jakości, prawdopodobnie dlatego jest ona jednoznaczna i łatwa do ustalenia. Jednakże nawet aparatem z najlepszą matrycą a kiepskim obiektywem nie można zrobić udanych zdjęć.

Obiektywy posiadają zdolność rozdzielczą, która również sprawdza się fotografując odpowiednio białe i czarne wąskie paski i następnie obserwując wynik pod mikroskopem. Sprawdza się w taki sposób odwzorowania szczegółów przez dany obiektyw. Odwzorowanie szczegółów jest podstawą dobrego obiektywu a co za tym idzie dobrego zdjęcia. Szczególnie istotne jest to podczas wykonywania dużych powiększeń.

Najlepszą zdolność rozdzielczą i ostrość każdy obiekty posiada przy średniej wartości przysłony, z tego właśnie powodu charakterystyki MTF obiektywów są określane dla maksymalnej wartości przysłony oraz dla przysłony f/8. Należy także pamiętać, iż w przypadku pełnego otwarcia przysłony ostrość obrazu spada wraz w odległością od środka kadru.

Wpływ na ostateczną rozdzielczość zdjęcia mają trzy poniższe czynniki:

- Rozdzielczość matrycy

- Rozdzielczość obiektywu

- Rozdzielczość drukarki lub ekranu (w przypadku wyświetlania na monitorze)

Test zdolności rozdzielczej obiektywów

Test zdolności rozdzielczej obiektywów