Ustawianie ostrości i Autofocus


Fotografując w większości przypadków ustawiamy ostrość automatycznie za pomocą funkcji zwanej Autofocus. Autofocus dostraja ostrość na podstawie różnic kontrastu pomiędzy elementami w kadrze. Sprawdza się w wielu przypadkach i działa bardzo szybko co jest szczególnie ważne w fotografiach robionych w ruchu. Istnieją jednak sytuacje, w których dostrojenie ostrości automatycznie jest trudne lub nawet niemożliwe.

Najczęstsze sytuacje, w których nie można dostroić ostrości:

- Ustawianie ostrości na przedmiot o jednolitym kolorze (np. białą ścianę). Autofocus nie ma jak porównać kontrastów.

- Ustawianie ostrości przy bardzo niskim poziomie oświetlenia. Często aparaty posiadają dodatkowo niewielką lampkę, która jest włączana gdy autofocus ma problemy z dostrojeniem ostrości.

- Obiekt fotografowany jest za blisko obiektywu.

Minimalna odległość ostrzenia

Obiektywy mają z góry określoną minimalną odległość ostrzenia. Przykładowo gdy odległość ta wynosi 50 cm. Oznacza to, iż jest niemożliwe wykonanie ostrego zdjęcia z odległości bliższej niż 50 cm.

Tryby pracy AF

- Tryb pracy przeznaczony do fotografowania statycznych obiektów. Zwykle po dostrojeniu ostrości aparat wydaje dźwięk i podświetla odpowiedni punkt ostrości w wizjerze aby poinformować użytkownika, że ostrość został ustawiona.

- Tryb pracy ciągły przeznaczony do fotografowania obiektów poruszających się. Autofocus śledzi dany obiekt utrzymując ostrość przez cały czas gdy obiekt znajduje się w kadrze.

- Istniej także możliwość wyboru punktu ustawiania ostrości - nie musi to być punk na środku kadru. Zwykle aparaty wyposażone są w 9 punktów ostrości.

MF-AF