Aberracja sferyczna


Aberracja sferyczna występująca w soczewkach obiektywu spowodowana jest tym, iż promienie przechodzące przez brzegi soczewki mają inny punkt ogniskowania niż te przechodzące przez jej środek. Efektem występowania aberracji sferycznej jest obniżenie kontrastu i spadek ostrości. Przykładem zdjęć, w których często można obserwować ten rodzaj defektów są zdjęcia nocne z dużą ilością świateł.

Głównym sposobem niwelowania aberracji sferycznej jest stosowanie soczewek asferycznych.

Aberracja sferyczna