Obiektyw portretowy


Obiektywem portretowym określa się obiektywy o ogniskowej w granicach 50 – 85 mm pozwalające uzyskać naturalną perspektywę. Poprzez naturalnie wyglądającą perspektywę należy rozumieć widoczną na zdjęciach odległość pomiędzy obiektami znajdującymi się w różnych odległościach od aparatu. Wspomniane obiektywy a w szczególności obiektywy o ogniskowej 50 mm posiadają perspektywę zbliżoną do ludzkiego widzenia.

Często stosowanym efektem w fotografowaniu portretów jest także odizolowanie postaci od tła poprzez stosowanie płytkiej głębi ostrości. Portretowe obiektywy są z reguły jasne 1:1,2 lub 1:1,4 dzięki czemu ustawiając maksymalnie otwartą przysłonę można uzyskać naprawdę płytką głębią ostrości.

Oczywiście poza wszystkimi wspomnianymi powyżej cechami dobry obiektyw do fotografii portretowej powinna cechować dobra rozdzielczość i odpowiednie przenoszenie kontrastów.

Obiektyw portretowy