Zasady bezpiecznego przechowywania zdjęć


Najczęstszym błędem popełnianym podczas przechowywania zdjęć cyfrowych jest dokonywanie modyfikacji wielokrotnie na jednym zdjęciu i zapisywanie go w formacie JPEG (często także z dużą kompresją). Każdorazowe dokonanie jakiejkolwiek operacji na obrazie i następnie zapisanie go stosując kompresję stratną powoduje bezpowrotną degradację zdjęcia. Powstają wówczas regularne szumy (skutek kompresji) szczególnie w miejscach, w których piksele posiadają duże różnice jasności lub koloru.

Poniżej przedstawiamy pięć podstawowych zasad prawidłowego i bezpiecznego przechowywania fotografii:

1) Przechowuj zdjęcia zawsze w najlepszej z możliwych rozdzielczości. Nigdy nie wiadomo do czego w przyszłości będą wykorzystane.

2) Zapisują zdjęcia wybierając format bez kompresji np. TIFF (Kompresja stratna JPEG bardzo degraduje obraz).

3) Przechowuj jedną kopię zdjęć nagranych bezpośrednio z aparatu (przed edycją w programach graficznych), najlepiej pliki RAW.

4) Unikaj wielokrotnego przetwarzania tego samego zdjęcia. Jeżeli chcesz dokonać jakiejś korekcji: jasności, barwy, a szczególnie rozdzielczości zawsze edytuj plik z aparatu i zapisuj jako kolejną kopię.

5) Używaj jedynie dobrych markowych płyt i przechowuj je w osobnych pudełkach (przechowywanie w zbiorczych tubach może rysować płyty). Nagrywaj płyty z możliwie najniższą prędkością.