Światło rysujące i wypełniające


Światło rysujące jest najmocniejszym światłem w scenie ustawianym po jednej ze stron przed obiektem fotografowanym. Światło to jest ostre, skupione i buduje światłocień. Natomiast światło wypełniające jest miękkie i rozproszone, zwykle ustawiane z przeciwległej strony do światła rysującego i doświetla drugą stronę obiektu. Światło wypełniające redukuje wysoki kontrast, który powstaje przy użyciu jednego źródła światła nie powodując jednak powstania drugiego cienia. Zaletą stosowania tego rodzaju układu świateł jest także możliwość regulowania kontrastu przez ustawienie odpowiedniej mocy światła rysującego w stosunku do wypełniającego.

Fotografując w plenerze możemy również stworzyć podobny układ świateł. Światłem rysującym w takim przypadku może być światło słoneczne a wypełniającym odbite z blendy. Regulując kontrast oświetlenia odległością blendy od obiektu oraz rodzajem powierzchni odbijającej (srebrną , złotą lub białą).

Przykładowe ustawienie światła

Przykładowe ustawienie światła